logo mówi±ca strona internetowa
grafika

INFORMACJA O WYMIANIE LEGALIZACYJNEJ LICZNIKÓW NA TERENIE REJONÓW ENERGETYCZNYCH LEGIONOWO, PRUSZKÓW, JEZIORNA

więcej

Newsletter - powiadamienia o planowych wył±czeniach pr±du

Jest to najbardziej skuteczny sposób przekazywania potrzebnych i pilnych informacji - zapraszamy do zapisywania się. więcej

Pr±d - mój bezpieczny przyjaciel

Program edukacyjny "Pr±d - mój bezpieczny przyjaciel"

Bezpieczna lekcja - o pr±dzie dla najmłodszych .Więcej

Dofinansowanie unijne projektu pn. „Ograniczenie strat energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

więcej

Informacja dla Klientów

Prosimy, informujcie nas Państwo o zauważonych nieprawidłowo¶ciach. WIĘCEJ


Dla Klienta Taryfa Kontakt Informacje o wył±czeniach

Legionowo


PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo informuje, że od dnia 01.02.2014 nast±piła zmiana sposobu informowania odbiorców o planowych wył±czeniach. Ogłoszenia wieszane w formie papierowej zostały zast±pione informacj± zamieszczon± na stronie internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 991. Informacje o planowych wył±czeniach zamieszczane będ± również w tygodniku TO i OWO Legionowo i Tygodniku Nowodworskim oraz na stronach internetowych miast i gmin.

Data
gmina, miejscowo¶ć
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wył±czeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
25.07.2014
pi±tek
gmina Serock
Dębinki
St.tr.
1169 Dębinki
08.00-18.00
28.07.2014
poniedziałek
gmina Serock
Dębe
ulica Nasielska, Zespół
Szkół, ODGW,PH i M
Komornica
ulica Główna
St. tr:
0432 Dębe
Oczyszczalnia ¦cieków
0681 Dębe PH i M Hydrogea
0596 Dębe ODGW
1611 Komornica Letnisko
08.00-18.00
29.07.2014
wtorek
gmina Czosnów
Kazuń Polski
Kazuń Bielany
St. tr:
0978 Kazuń Polski Kordek,
0608 Kazuń Bielany,
1291 Kazuń Bielany,
1638 Kazuń Polski V,
04-1697 Kazuń Polski
09.00-11.00
29.07.2014
wtorek
gmina Czosnów
Cybulice Małe
St. tr:
0663 Cybulice A,
0804 Cybulice Małe II,
1152 Cybulice Małe
09.00-11.00
29.07.2014
wtorek
gmina Czosnów
Czeczotki
St. tr:
0975 Czeczotki Działki,
0662 Czeczotki,
0584 Czeczotki działki,
43A0010 Czeczotki Słoneczna
09.00-11.00
29.07.2014
wtorek
gmina Czosnów
Kazuń Bielany
St. tr:
1697 Kazuń Bielany
04-1697 Kazuń Bielany
obwody niskiego napięcia
w kierunku ulicy Ogrodowej
8.00–16.00
29.07.2014
wtorek
gmina Nowy Dwór Mazowiecki
Modlin
ulice:Gen.Thomme,Kolejowa, Kopernika,ŻołnierzyWrze¶nia, Piekarska,Forteczna,Chłodnicza, Mieszka I, ¬ródlana, Polna,
Lipowa, Konopnickiej, Słoneczna,
Aleja Róż, Orzeszkowej,
Staszica, Prusa, Krzywa,
Samorz±dowa, Chłodnia,
Plaża, Współczesna
St.tr:
1454 Modlin Warsztaty,
0210 Modlin Górka,
0217 Modlin CPN,
0560 Modlin Głasica,
0883 Modlin Polna,
0837 Modlin Kopernika,
0096 Modlin PKP,
1576 Modlin WBTB,
1524 Modlin Plaża,
0089 Modlin Chłodnia
8.00–16.00
30.07.2014
¶roda
Serock
ulice: Retmańska od Zdrojowej
do Brukowej, Brukowa od Rynek
do Retmańskiej, Niska,
Piaskowa, W±ska całe ulice
St.tr.
0507 Serock Retmańska
obwód w kierunku Rynku
08.00-16.00
30.07.2014
¶roda
Łomianki
ulice: Wi¶lana, Malarska z
ulicami przyległymi, rejon
ulic:Racławickiej,Normatywnej, Działkowej, ulica Szpitalna,
Ja¶minowa oraz ulice
przyległe, Kolejowa
w rejonie w/w ulic na terenie Łomianek
St.tr:
0382 Łomianki Ja¶minowa,
0092 Łomianki Racławicka,
0268 Łomianki Szpitalna,
1378 Łomianki Osiedle,
0455 Łomianki W-wska,
09.00-14.00
31.07.2014
czwartek
Jabłonna
ulica Modlińska od
stacji transformatorowej do
końca obwodu w
kierunku Chotomowskiej
St.tr.
0004 Jabłonna Ko¶ciół
obwód w kierunku
Nowego Dworu
09.00-14.00
31.07.2014
czwartek
Pomiechówek
obwód od stacji transformatorowej do
końca w kierunku Wkry
St.tr.
0675 Pomiechówek Szkoła
obwód w kierunku Wkry
09.00-14.00
31.07.2014
czwartek
Legionowo
Hydrofornia PWK, oraz pawilony
przy skrzyżowaniu Piłsudskiego
i Jagiellońskiej
St.tr.
1235 Legionowo
Osiedle Jagiellońska
 
08.00-16.00
01.08.2014
pi±tek
gmina Pomiechówek
Goławice
obwód od stacji transformatorowej do
końca w kierunku ulicy Różanej
St.tr.
0676 Goławice II
obwód w kierunku
ulicy Różanej
09.00-14.00
01.08.2014
pi±tek
Serock
ulice:Wyzwolenia,Żeromskiego, Sienkiewicza,Miłosza,Niemena, Słowackiego,Mickiewicza,Norwida, Reymonta, Rybaki
 
St.tr:
1539 Serock Baza GS,
1032 Serock PROZAMET,
0941 Serock Tyborska,
0550 Serock Grabowski,
0508 Serock Rybaki,
0744 Serock Wyzwolenia,
1093 Serock,
0698 Serock Grzeszczuk,
1265 Serock Okoń
09.00-14.00
01.08.2014
pi±tek
gmina Serock
Jadwisin
ulice:Szaniawskiego,Jabłoniowa, Profesora Tutki, Parkowa, Żeglarska
St.tr:
43B0015 Jadwisin Chemia,
1089 Jadwisin O¶. Huty,
1228 Jadwisin YACHT CLUB,
0840 Jadwisin PZITB
09.00-14.00
01.08.2014
pi±tek
Jabłonna
ulica Modlińska od Zegrzyńskiej
do Wygonowej, Szkoła Społeczna
i Przedszkole
St.tr.
0429 Jabłonna Przedszkole
 
8.00–16.00
04.07.2014
poniedziałek
Legionowo
ulica Batorego od Mickiewicza
do Żeromskiego
St.tr.
0783 Legionowo Straż
obwód niskiego napięcia
od stacji transformatorowej
w kierunku ulicy Batorego
09.00-14.00
04.07.2014
poniedziałek
gmina Zakroczym
Henrysin
St.tr.
1394 Henrysin
09.00-14.00
05.07.2014
wtorek
Legionowo
ulice:Żeromskiego od Chopina
do ronda, Sienkiewicza
od Żeromskiego do
Siemiradzkiego, Siemiradzkiego
od ronda Sienkiewicza
St.tr.
0338 Legionowo Syrena
obwód niskiego napięcia
od stacji transformatorowej
w kierunku ronda
09.00-14.00
05.07.2014
wtorek
gmina Serock
Wola Smolana
obwód niskiego napięcia od
stacji transformatorowej
w kierunku Szadek
St.tr.
0954 Wola Smolana III
obwód  od
stacji transformatorowej
w kierunku Szadek
09.00-14.00
06.07.2014
¶roda
gmina Nieporęt
K±ty Węgierskie
ulica Strużańska  od
stacji transformatorowej
w kierunku Rembelszczyzny
St.tr.
0170 K±ty Węgierskie III
obwód  od
stacji transformatorowej
w kierunku Rembelszczyzny
09.00-14.00
06.07.2014
¶roda
gmina Czosnów
Cz±stków Mazowiecki
ulica Władysława Lercha od
stacji transformatorowej
w kierunku Wiejskiej
St.tr.
1617 Cz±stków Mazowiecki
obwód  od
stacji transformatorowej
w kierunku Łomnej
09.00-14.00
07.07.2014
czwartek
Legionowo
ulice: Targowa od Wyszyńskiego do
Kolejowej, Szczygla od Targowej
do Narutowicza, Krucza od Szczyglej
do Alei Legionów, Wronia od Kruczej
do Targowej,Paderewskiego
St.tr.
0780 Legionowo Targowa
 
09.00-14.00
07.07.2014
czwartek
Legionowo
ulice: Kochanowskiego od Olszankowej do-D±browskiego,Wardenckiego, Olszankowa od Kossaka
do Kochanowskiego,
Staffa, D±browskiego
St.tr.
0733-Legionowo Kochanowskiego
 
09.00-14.00
07.07.2014
czwartek
gmina Wieliszew
Łajski
ulice: Ko¶cielna od Krótkiej do stadniny koni, Fabryczna,
Brzozowa, Sikorskiego,
Szarych Szeregów
St.tr:
1010 Łajski Ko¶cielna,
0771 Łajski Fabryczna
obca ,,ALTMAN”
 
09.00-14.00
07.07.2014
czwartek
Legionowo
ulice: Wardenckiego od
Bandurskiego do
Projektowanej, Bandurskiego
od Wardenckiego do Wyszyńskiego,
Staffa cała
St.tr.
1122 Legionowo Wardenckiego
09.00-14.00
07.07.2014
czwartek
Legionowo
ulica Asnyka
St.tr.
1319 Legionowo Asnyka
09.00-14.00
07.07.2014
czwartek
Legionowo
ulice: Narutowicza od Targowej
do Wardenckiego, Aleja Legionów
od Kruczej do Okrzei
St.tr.
43A0043 Legionowo Krucza
09.00-14.00
08.07.2014
pi±tek
Łomianki
ulica Batalionów Chłopskich
od stacji transformatorowej w
kierunku ulicy Powstańców Warszawy
St.tr.
obwód  od
stacji transformatorowej
w kierunku ulicy
Powstańców Warszawy
09.00-14.00
08.07.2014
pi±tek
gmina Nieporęt
Michałów Grabina
ulice: Kwiatowa od
stacji transformatorowej do
końca obwodu w kierunku Warszawy, Przyrodnicza i Le¶na od Kwiatowej do końca obwodu niskiego napięcia
St.tr.
obwód  od
stacji transformatorowej
w kierunku Warszawy
09.00-14.00
OBSZAR - POSTERUNEK ENERGETYCZNY WOŁOMIN
25.07.2014
Pi±tek
gmina Wołomin
Duczki
ulice:Jaroszewska,Turystyczna, Konwaliowa, Stokrotki.
St.tr.
0774 Jaroszewska 2.
08.00–16.00
25.07.2014
Pi±tek
Duczki
ulice:Jaroszewska,Turystyczna, Konwaliowa, Stokrotki.
St.tr.
0774 Jaroszewska 2.
08.00–16.00
25.07.2014
Pi±tek
Zielonka
ulice:Chopina,Kilińskiego, Kochanowskiego,Żwirki i
Wigury, Wyszyńskiego
St.tr:
0305 Chopina,
0444 Wilsona,
3145 Paderewskiego/
Wyszyńskiego,
3144 Wyszyńskiego.
08.00–18.00
28.07.2014
Poniedziałek
NA 08.08.2014
Z±bki
ulica Kochanowskiego od nr 13 do nr 29.
St.tr.
0287 Wiejska.
08.00–17.00
29.07.2014
Wtorek
Wołomin
ulice: Akacjowa, Willowa,
Powstańców Warszawy.
St.tr.
0374 Górki Mironowe,
0688 Górki Orzechowa.
08.00–14.00
30.07.2014
¦roda
NA 12.08.2014
Z±bki
ulica Kochanowskiego od nr 13 do nr 29.
St.tr.
0287 Wiejska.
08.00–17.00
31.07.2014
Czwartek
Marki
ulice: Szkolna, Urocza.
St.tr.
3192 Urocza.
08.00–15.00
01.08.2014
Pi±tek
Marki
ulice: Sienkiewicza.
St.tr.
0128 Grunwaldzka.
09.00–14.00
04.08.2014
Poniedziałek
Mokre Stare, Mokre Nowe
St.tr.
0146 Mokre Stare, 0
147 Mokre Nowe,
0864 Mokre Nowe
15-go Sierpnia, 1034, 1078, 1079.
08.00–14.00
04.08.2014
Poniedziałek
Radzymin
ulica Korczaka.
St.tr.
0725 Dybów Kolonia/Korczaka
08.00–17.00
05.08.2014
Wtorek
Marki
ulica Piaskowa od nr 10 do nr 18.
St.tr.
0360 Piaskowa
08.00–15.00
06.08.2014
¦roda
gmina Radzymin
Załubice Nowe
ulice: Plażowa, Nowinkowa.
St.tr.
0337 Załubice Nowe 3
08.00–14.00
06.08.2014
¦roda
Marki
ulice: Nauczycielska, Ko¶ciuszki
od Wołodyjowskiego do Warszawy.
St.tr.
0917 Nauczycielska.
08.00–16.00
07.08.2014
Czwartek
gmina Radzymin
Ruda
ulice: Borkowska, Leszczyńska.
St.tr.
0935 Borkowska
08.00–14.00
08.08.2014
Pi±tek
Z±bki
ulica Kochanowskiego od nr 13 do nr 29.
St.tr.
0287 Wiejska.
08.00–17.00
12.08.2014
Wtorek
Z±bki
ulica Kochanowskiego od nr 13 do nr 29.
St.tr.
0287 Wiejska.
08.00–17.00
Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane s± konieczno¶ci± przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urz±dzeniach energetycznych

 

 

Siteimpulse

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa - wszelkie prawa zastrzeżone. newsletter Zamów newsletter

Cookies w PGE
Używamy informacji zapisanych za pomoc± cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służ±cym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotycz±ce cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będ± one zapisane. zgadzam się